Քաղաքական մանիպուլյացիոն տեխնոլոգիաներ

Էմմա Մարգարյան

emma.margaryan1989@gmail.com

Իշխանության խնդիրը հասարակությանը մտահոգել է դեռևս մարդկության պատմության հնագույն ժամանակներից: Սկսած այն ժամանակներից, երբ սկսեցին ի հայտ գալ հասարակական կազմակերպության առավել պարզունակ ձևերը, մարդիկ սկսեցին բաժանվել իշխողների և իշխվողների: “Քաղաքականություն” տերմինը սկսել է Սոկրատի ժամանակներից, որը սահմանում էր, որ քաղաքականությունը դա ժողովրդին կառավարելու գիտությունն է: Մյուս կողմից 20 դարի ականավոր քաղաքական գործիչ ՈՒ. Չերչիլը գտնում էր, որ քաղաքականությունը դա ունակությունն է, կանխագուշակել իրադարձությունները, իսկ հետո գրագետ ձևով բացատրել, թե ինչու դա տեղի չունեցավ:

(more…)

Read More

ՎԻԶՈւԱԼ ԲՐԵՆԴ. ԳՐԱՎԵԼՈՎ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՀԱՅԱՑՔՆԵՐԸ

Մարդն իր զգայարանների միջոցով

ըլկալվող ինֆորմացիայի 70%-ն ստանում է

տեսողական զգայարանների միջոցով:

 

Կարծում եմ, որ վերը նշված խոսքից արդեն ակնհայտ է դառնում, թե բրենդի վիզուալ մարմնավորումը ինչ մեծ դեր ունի բրենդի կայացման և զարգացման կյանքում:

Բրենդը բավականին բարդ կառույց է` բաղկացած բազմաթիվ տարրերից և նրանցից որևէ մեկում ոչ օպտիմալ կամ թույլ որոշումը կարող է կոմպեսացվել մեկ այլ տարրում իրականացված ավելի որակյալ որոշմամբ: Բրենդները պատմության հետ կարող են խախտել մի շարք օրինաչափություններ` օգտվելով իրենց սպառողների բարձր կայունության մակարդակից և հանրաճանաչությունից: Դիզայներները և ստեղծագործները(creators) այսօր հատկապես մեծ ուշադրություն են դարձնում վիզուալ պատկերներին: Շատ հաճախ բրենդի վառ կյանքը կախված է լինում (մի կում թարմ հանքային ջրիցJ) նրա` բրենդի, վիզուալ մարմնավորումից:

(more…)

Read More

PR տեխնոլոգիաների դերը վիրտուալ հասարակության ձևավորման մեջ

Հեղինակ` Լենա Սուրմալյան

surm-lena@bk.ru

Աշխատանքը հիմնված է Դմիտրի Իվանովի  ՙՀասարակության վիրտուալիզացիա՚  աշխատության վրա: Աշխատանքում նախ կներկայացվի վիրտուալիզացիա հասկացության էությունը և դրա առաջացման հիմքերը /ինֆորմացիոն հասարակություն, հմակարգչային հեղափոխություն/, ապա հասարակության տրանսֆորմացիոն գործընթացների /մոդեռն, պոստմոդեռն ապա հասարակության վիրտուալացում/ և հասարակության վիրուալացման գործընթացում PR-ի դերի նկարագրությունը: (more…)

Read More

Հաղորդակցության տիպերն՝ ըստ Ռ. Բարտի

Արմինե Խանանյան
armine.khananyan@gmail.com

«Պատկերի լեզուն ոչ միայն ինչոր մեկի կողմից (օրինակ սուբյեկտի, ով համադրում է նշանները և ստեղծում հաղորդագրություն) փոխանցվող խոսքն է, այլև խոսքը, որը ինչոր մեկի կողմից ստացվում, ընդունվում է…»

Ռոլան Բարտը առաջարկում է պատկերի սեմիոտիկ վերլուծության լուսաբանման համար դիմել գովազդային պատկերի օրինակին, քանի որ, «եթե ցանկացած պատկեր իր մեջ կրում է այս կամ այն նշանները, ապա անտարակույս է, որ գովազդային պատկերի մեջ այդ նշանները տիրապետում են առանձնահատուկ լիակատարությամբ. դրանք կազմված են այնպես, որ հնարավոր լինի ընթեռնել»՝ հնարավորինս միանշանակ: 1964 թ. իրականացված Panzani ֆիրմայի ահա այս գովազդի վերլուծությունը դարձել է թերևս դասական:

(more…)

Read More

Քաղաքական մարքետինգ կամ ինչպես «վաճառել» առաջնորդին

«Առաջնորդը նման է վաճառականի, ով գումար է ներդրել մի գործի մեջ և այժմ սպասում է իր շահույթին»- Նապոլեոն I

Մարդկության պատմության ողջ ընթացքում քաղաքական իշխանության տիրանալու համար օգտագործվում էին արդար և ոչ այդքան միջոցներ, կազմակերպվում էին քաղաքական հեղափոխություններ ու դավադրություններ, տեղի էին ունենում ճակատամարտեր ու պատերազմներ: Հասարակությունների զարգացման երրորդ ալիքի` ինֆորմացիոն, արդյունքում քաղաքական իշխանության համար մղվող պատերազմներն տեղափոխվեցին այլ դաշտ` անմիջական ռազմական գործողություններով ուղղեկցվող պատերազմները վերափոխվեցին ակտիվ տեղեկատվական գրոհի [Тоффлер2005, 5]: (more…)

Read More

Ֆլեշմոբը որպես նորագույն PR տեխնոլոգիա

Երբ  մենք  շրջում  ենք  փողոցներով,  ամենուրեք  տեսնում ենք մարդկանց, ովքեր  ինչ-որ  բան  են  գրում  բջջային  հեռոխոսի  միջոցով, կամ  երբ  մենք  մտնում  ենք  WiFi գոտի, մենք  տեսնում  ենք  մարդկանց,  ովքեր  իրենց  նոթբուքերով լիովին  ներծծված  են  ինտերնետի  մեջ: Այսինքն  ցանկացած  պահի  կարելի  է  կապվել  արտաքին  աշխարհի  հետ: Այս  երևույթը  որքան  էլ  արդեն  սովորական  է  համարվում, այնուամենայնիվ,   մեկնաբանման  կարիք  ունի: “Խելացի  ամբոխ” գրքի  հեղինակ Հովալդ  Ռենոլդը  փորձեց  տալ  այս  ամենի   բացատրությունը, և  օգտագործել  այս  պոտենցյալը  ծառայեցնելով  ինչ-որ  նպատակների: Դրա համար նա  դիմեց  Microsoft ընկերության սոցիոլոգ  Մարկ Էշլի  Սմիթի  օգնությանը:  Մարկ Էշլի  Սմիթն    այն  անձնավորությունն   է, ով  usenet-ը  վերածեց սոցիալական  միջավայրի:

Սոցիալական  միջավայրը դա հասարակության  կապի  կապիտալն  է, կապիտալը  գիտելիքների  և  հենց  նույն  շփումը: (more…)

Read More

Բլոգգերն իբրև CNN էֆֆեկտի դրսևորում

Հեղինակ` Գայանե Հարությունյան

Սույն աշխատանքը նվիրված է բլոգգերի տեսական ուսումնասիրությանը CNN էֆֆեկտի տեսության պրիզմայի ներքո: Աշխատանքում նախ ներկայացված են “CNN էֆֆեկտ” տեսության որոշ հիմնադրույթներ, որոնք թույլ կտան վերլուծել և հասկանել բլոգոսֆերայի որպես կոմմունիկացիոն նոր մեխանիզմի արդիականության և զարգացման արագ տեմպերի պատճառները հայ իրականությունում:

CNN էֆֆեկտի տեսությունը վերջին ժամանակներում առավել լայն տարածում ունեցող տեսություններից մեկն է: Տեսությունն առաջ եկավ այն ժամանակ, երբ անհրաժեշտություն առաջացավ տարբեր մայրցամաքներում տեղի ունեցող բուռն պատերազմական գործողությունները “պատշաճ/ցանկալի” (more…)

Read More

Ինչպես կազմակերպել PR միջոցառումներ

Միջոցառումներ

Էդուարդ Լևանյան

Միջոցառումները PR ոլորտի անբաժանելի մաս են կազմում: PR միջոցառումներ ասելով կարելի է հասկանալ բոլոր տիպի և ձևի միջոցառումները` սկսած մամլո ասուլիսից մինչև սպորտային մրցարշարեր:

Կարող են լինել միջոցառումներ, որոնք կազմակերպվում և իրականացվում են սեփական նախաձեռնությամբ: Կարող են լինել նաև պատվիրված կամ կարգադրված /պլանային/ միջոցառումներ: Միջոցառումներն իրենց բովանդակությամբ և ձևով կարող են շատ տարբեր լինել: (more…)

Read More

Լսարան.ազդեցության մեխանիզմներ և ձևեր

Արուս Հարությունյան

…որպեսզի կարողանաս հաջողությամբ գործել, պետք է իմանալ այն մատերիալը, որի վրա պետք է ազդել…-Կ. Մարքս

Ելնելով մարքսյան այս բնորոշումից`անհրաժեշտություն է առաջանում մի փոքր պարզաբանում մտցնել այն հարցում, թե խոսքը ինչ գործունեության մասին է, հետևաբար ինչիպիսի ենթադրվող հաջողություն կարելի է ակնկալել նյութի ուսումնասիրության և վերլուծության միջոցով վերջինիս վրա ներգործելու արդյունքում: Խոսքը, իհարկե, հանրային ելույթի մասին է, հետևաբար գործողությունների այս շղթայում, որպես հիմնական դերակատարներ են հանդիսանում լսարանը և հռետորը, ուստի աշխատանքի ողջ տրամաբանական շարադրանքը կկառուցվի հենց այս երկու բաղադրիչների շուրջ: Այժմ անդրադառնանք դրանցից յուրաքանչյուրի սահմանմանը` բնութագրական հատկանիշների, փոխազդեցության ձևերի և  իրականացրած ֆունկցիաների տեսանկյունից: Անկախ նրանից, թե ներկայացվող ելույթը հանդես կգա պրոպագանդայի, ագիտացիայի, դասախոսության, թե պարզապես սովորական զրույցի տեսքով, այնուամենայնիվ, բոլոր դեպքերում էլ գործ ունենք մարդկանց մի խմբի հետ, ում վերջիվերջո ուղղված է մեր նպատակային ուղերձը. խոսքը, իհարկե, լսարանի մասին է:

անմիջականորեն ազդելով միմյանց վրա ժամանակի և տարածության կոնկրետ պայմաններում>>[1]:

Համաձայն հեղինակի կողմից օգտագործված մեկ այլ հեղինակի`Յ. Շեպանսկու սահմանման`<<լսարանը որոշակի թվով մարդկանց կույտ է, ովքեր որոշակի ապրումներից ունեն համանման սպասումներ կամ հետաքրքրված են միևնույն առարկայով>>[2]:

Սակայն այն կարևորագույն հատկանիշը, որն ամբողջացնում է և բնութագրական է դարձնում լսարանը, բևեռացումն է, որը երկակի գործընթաց է, ունկնդիրների և հռետորի միջև փոխազդեցության արդյունք` վերջինիս ղեկավարող դերի ընդգծմամբ: (more…)

Read More

ԶԼՄ-ների դերը ազգային անվտանգության ռազմավարությունում. սոցիոլոգիական վերլուծություն

Ցանկացած հասրակության գործառնությունը և զարգացումը տեղի է ունենում ինչպես ի հաշիվ ներքին ինտերակցիաների` հասարակության ներսում առկա սոցիալակաան խմբերի ու սոցիալական ինստիտուտների միջև փոխհարաբերությունների, այնպես էլ ի հաշիվ արտաքին միջավայրի հետ տեղի ունեցող փոխազդեցությունների: Եթե շարժվենք համակարգային վերլուծության տրամաբանությամբ, ապա հասարակությունը հանդես է գալիս իբրև համապարփակ համակարգ, որի յուրաքանչյուր ենթահամակարգի փոփոխությունը չի կարող չանդրադառնալ ամբողջ համակարգի գործառնության վրա: Այն ինչ գտնվում է համակարգից` հասրակությունից, դուրս տվյալ դեպքում հանդիսանում է միջավայր: Կոնկրետ հասարակության և արտաքին միջավայրի` այլ հասրակությունների, փոխազդեցությունների բնույթը կարող է շատ տարբեր լինել, ինչը բացատրվում է իրավիճակային գործոններով: Ուստի յուրաքանչյուր սոցիում պետք է և մշակում է ինքնապաշտպանության և ինքնապահպանման տարբեր մեխանիզմներ: Այս մեխանիզմները տարբեր դրսևորումներ են ստանում, և միմյանցից տարբերվում են ֆորմալության աստիճանով ազդեցության ձևերով, բայց այդ մեխանիզմների վերջնական նպատակը նույնն է` պաշտպանել հասարակությունը բոլոր հնարավոր վտանգներից` լինի պատերազմ, թե մշակութային դիֆուզիա: Նման մեխանիզմներից մեկը հանդիսանում է երկրի ազգային անվտանգության ռազմավարության հայեցակարգը, որի նպատակն է պահպանել ազգային անվտանգությունը թե ներքին թե արտաքին թշնամուց: (more…)

Read More