Էդգար‌ ‌Մորեն.‌ ‌«100-‌ ‌ամյակիս‌ ‌նախաշեմին…‌ ‌ի՞նչ‌ ‌կարող‌ ‌եմ‌ ‌ակնկալել»‌ ‌


Բնօրինակը տե՛ս հղումով
Թարգմանեց՝ Հռիփսիմե Դայան
hp.dayan@rambler.ru

edgar morinՀուլիսի‌ ‌8-ին‌ ‌Էդգար‌ ‌Մորենը‌ ‌նշում‌ ‌է‌ ‌իր‌ ‌100-ամյակը:‌ ‌Տարելիցի‌ ‌նախաշեմին‌ ‌նա‌ ‌հրատարակում‌ ‌է‌ այս‌ ‌գեղեցիկ,‌ ‌պարզ‌ ‌տեքստը,‌ ‌որը‌ ‌մտածելու‌ ‌և‌ ‌դրանով‌ ‌կիսվելու‌ ‌առիթ‌ ‌է‌ ‌տալիս:‌ ‌
‌Զարմացած‌ ‌էի‌ ‌համաճարակով,‌ ‌բայց‌ ‌կյանքումս‌ ‌սովոր‌ ‌եմ‌ ‌անսպասելի‌ ‌իրադարձություններին:‌ ‌
Հիտլերի‌ ‌ժամանելն‌ ‌անակնկալ‌ ‌էր‌ ‌բոլորի‌ ‌համար:‌ ‌Գերմանա-‌ ‌սովետական‌ ‌պայմանագիրն‌ ‌
անակնկալ‌ ‌էր‌ ‌ու‌ ‌անհավանական:‌ ‌Ալժիրի‌ ‌պատերազմը‌ ‌հանկարծական‌ ‌էր:‌ ‌Ես‌ ‌ապրում‌ ‌էի‌ ‌միայն‌ ‌
անսպասելիի‌ ‌համար‌ ‌և‌ ‌սովոր‌ ‌էի‌ ‌ճգնաժամերի:‌ ‌Եվ‌ ‌այս‌ ‌իմաստով‌ ‌այժմ‌ ‌ապրում‌ ‌եմ‌ ‌նոր,‌ ‌հսկայական‌ ‌
ճգնաժամ,‌ ‌որն‌ ‌ունի‌ ‌ճգնաժամի‌ ‌բոլոր‌ ‌բնութագրերը:‌ ‌Այսինքն՝‌ ‌մի‌ ‌կողմից‌ ‌այն‌ ‌ակտիվացնում‌ ‌է‌ ‌
ստեղծագործական‌ ‌երևակայությունը,‌ ‌իսկ‌ ‌մյուս‌ ‌կողմից՝‌ ‌առաջացնում‌ ‌վախեր‌ ‌և‌ ‌հոգեբանական‌ ‌
անկում:‌ ‌Մենք‌ ‌բոլորս‌ ‌նախախնամական‌ ‌փրկություն‌ ‌ենք‌ ‌որոնում,‌ ‌բայց‌ ‌չգիտենք,‌ ‌թե‌ ‌ինչպես:‌ ‌Մենք‌ ‌
պետք‌ ‌է‌ ‌սովորենք,‌ ‌որ‌ ‌պատմության‌ ‌մեջ‌ ‌անսպասելին‌ ‌տեղի‌ ‌է‌ ‌ունենում‌ ‌և‌ ‌այն‌ ‌կարող‌ ‌է‌ ‌կրկնվել:‌ ‌
Թվում‌ ‌էր,‌ ‌թե‌ ‌ապրում‌ ‌ենք‌ ‌որոշակիությունների,‌ ‌վիճակագրության,‌ ‌կանխատեսումների‌ ‌և‌ ‌այն‌ ‌
գաղափարի‌ ‌համաձայն,‌ ‌որ‌ ‌ամեն‌ ‌ինչ‌ ‌կայուն‌ ‌է,‌ ‌մինչդեռ‌ ‌ամեն‌ ‌ինչ‌ ‌արդեն‌ ‌սկսում‌ ‌էր‌ ‌ճգնաժամի‌ ‌մեջ‌ ‌
հայտնվել:‌ ‌Մենք‌ ‌դա‌ ‌չէինք‌ ‌գիտակցում:‌ ‌Պետք‌ ‌է‌ ‌սովորենք‌ ‌ապրել‌ ‌անորոշության‌ ‌հետ‌ ‌միասին,‌ ‌
այսինքն՝‌ ‌համարձակություն‌ ‌ունենալ‌ ‌դիմակայելու,‌ ‌պատրաստ‌ ‌լինել‌ ‌դիմադրել‌ ‌բացասական‌ ‌
ուժերին:‌ ‌ ‌
Ճգնաժամը‌ ‌մեզ‌ ‌ավելի‌ ‌խենթ‌ ‌ու‌ ‌իմաստուն‌ ‌է‌ ‌դարձնում:‌ ‌Մի‌ ‌դեպքում՝‌ ‌առաջինը,‌ ‌մյուսում՝‌ ‌երկրորդը:‌ ‌
Մարդկանց‌ ‌մեծամասնությունը‌ ‌խելքը‌ ‌թռցնում‌ ‌է,‌ ‌իսկ‌ ‌մյուսներն‌ ‌ավելի‌ ‌ողջամիտ‌ ‌են‌ ‌դառնում:‌ ‌
Ճգնաժամը‌ ‌հավանություն‌ ‌է‌ ‌տալիս‌ ‌ամենահակադիր‌ ‌ուժերին:‌ ‌Հուսամ՝‌ ‌դրանք‌ ‌կլինեն‌ ‌ստեղծագործ‌ ‌
ուժեր,‌ ‌լուսավոր‌ ‌ուժեր‌ ‌և‌ ‌նոր‌ ‌ուղի‌ ‌փնտրողներ,‌ ‌ովքեր‌ ‌ստանձնում‌ ‌են‌ ‌դա,‌ ‌նույնիսկ‌ ‌եթե‌ ‌դրանք‌ ‌դեռ‌ ‌
շատ‌ ‌ցրված‌ ‌և‌ ‌թույլ‌ ‌են:‌ ‌Մենք‌ ‌կարող‌ ‌ենք‌ ‌արդարացիորեն‌ ‌վրդովվել,‌ ‌բայց‌ ‌չպետք‌ ‌է‌ ‌դա‌ ‌անենք:‌ ‌ ‌
Մոռանում‌ ‌ենք‌ ‌մի‌ ‌շատ‌ ‌կարևոր‌ ‌բան,‌ ‌քսան‌ ‌տարի‌ ‌առաջ‌ ‌աշխարհում‌ ‌սկսվեց‌ ‌դեգրադացիայի‌ ‌
գործընթաց:‌ ‌Ժողովրդավարության‌ ‌ճգնաժամ‌ ‌նկատվում‌ ‌է‌ ‌ոչ‌ ‌միայն‌ ‌Լատինական‌ ‌Ամերիկայում,‌ ‌
այլև‌ ‌եվրոպական‌ ‌երկրներում:‌ ‌Անսահմանափակ‌ ‌շահույթի‌ ‌տիրապետումը,‌ ‌որը‌ ‌վերահսկում‌ ‌է‌ ‌ամեն‌ ‌
ինչ,‌ ‌առկա‌ ‌է‌ ‌բոլոր‌ ‌երկրներում:‌ ‌Ինչպես‌ ‌և‌ ‌բնապահպանական‌ ‌ճգնաժամը:‌ ‌Միտքը‌ ‌պետք‌ ‌է‌ ‌
ճգնաժամերի‌ ‌առաջ‌ ‌կանգնի,‌ ‌որպեսզի‌ ‌տիրապետի‌ ‌և‌ ‌հաղթահարի‌ ‌դրանք:‌ ‌Հակառակ‌ ‌դեպքում‌ ‌մենք‌ ‌
դրա‌ ‌զոհն‌ ‌ենք:‌ ‌
Այսօր‌ ‌տեսնում‌ ‌ենք,‌ ‌որ‌ ‌նոր‌ ‌թափ‌ ‌են‌ ‌հավաքում‌ ‌տոտալիտարիզմի‌ ‌տարրերը:‌ ‌Այս‌ ‌մեկը‌ ‌կապ‌ ‌չունի‌ ‌
անցյալ‌ ‌դարաշրջանում‌ ‌եղածի‌ ‌հետ:‌ ‌Բայց‌ ‌բոլորս‌ ‌քաջ‌ ‌ծանոթ‌ ‌ենք‌ ‌վերահսկման‌ ‌միջոցներին՝‌ ‌
անօդաչու‌ ‌թռչող‌ ‌սարքեր,‌ ‌բջջային‌ ‌հեռախոսներ,‌ ‌դեմքի‌ ‌ճանաչողական‌ ‌համակարգ:‌ ‌Գոյություն‌ ‌
ունեն‌ ‌վերահսկողական‌ ‌տոտալիտարիզմ‌ ‌ստեղծելու‌ ‌բոլոր‌ ‌միջոցները:‌ ‌Խնդիրն‌ ‌այն‌ ‌է,‌ ‌որպեսզի‌ ‌այդ‌ ‌
տարրերը‌ ‌չմիավորվեն՝‌ ‌մեզ‌ ‌համար‌ ‌ստեղծելու‌ ‌տոտալիտար‌ ‌և‌ ‌անկենսունակ‌ ‌հասարակություն:‌ ‌ ‌
Ի՞նչ‌ ‌կարող‌ ‌եմ‌ ‌ցանկանալ‌ ‌100-ամյակիս‌ ‌նախաշեմին:‌ ‌Մաղթում‌ ‌եմ‌ ‌ուժ,‌ ‌համարձակություն‌ ‌ու‌ ‌
հստակություն:‌ ‌Պետք‌ ‌է‌ ‌ապրենք‌ ‌կյանքի‌ ‌ու‌ ‌եղբայրության‌ ‌փոքր‌ ‌օազիսներում:‌

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *