ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի շրջանավարտների հանդիպում

Երևանի պետական համալսարանի Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի մի քանի շրջանավարտներ նախաձեռնել են սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի շրջանավարտների հանդիպում:

Հանդիպման նպատակն է ստեղծել Շրջանավարտների միություն, ինչպես նաև քննարկել սոցիոլոգիական հետազոտությունների ոլորտը Հայաստանում: Հանդիպումները կրելու են շարունակական բնույթ` ստեղծելով սոցիոլոգիական ցանց: Նման ցանցը հնարավորություն կտա սոցիոլոգ շրջանավարտների հանդիպումների միջոցով քննարկել այսօր Հայաստանում առկա սոցիոլոգիական դաշտի վերաբերյալ հարցերը, խնդիրները, ներուժը, զարգացման հեռանկարները:

Նմանատիպ ցանցը/շրջանավարտների միությունը կկարողանա անդրադառնալ մի շարք խնդիրների`

> Գնահատել սոցիոլոգիա մասնագիտության ուսումնական պլանը` առարկաները, ծրագրերը,

> Բաց դասախոսություններ ունենալ ֆակուլտետում,

> Կազմակերպել ուսանողների պրակտիկան իր կազմակերպությունում,

> Սոցիոլոգիական փորձաքննություն կատարել,

> Փորձի փոխանակում իրականացնել մյուս սոցիոլոգների հետ,

> Վերապատրաստումներ կազմակերպել և իրականացնել միմյանց համար,

Սոցիոլոգ շրջանավարտների Առաջին հանդիպումը տեղի կունենա սույն թվականի սեպտեմբերի 15-ին, ժամը 1100-ին ԵՊՀ-ի Կոնֆլիկտի Կենտրոնում:

 

Նախաձեռնության համագործակից կառույցներն են`

Կրթական հետազոտությունների և խորհրդատվությունների կենտրոն

Հայկական Սոցիոլոգիական Ակումբ

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *