“Իրականության սոցիալական կառուցակցում. մարդկային հաղորդակցման հնարավորություններն ու ռիսկեր”.կոնֆերանս

Հարգելի հասարակագետներ և հումանիտար ոլորտի ապագա մասնագետներ,

ուրախ ենք տեղեկացնել, որ սեպտեմբերի 24-28 կազմակերպվում է միջազգային կոնֆերանս “Իրականության սոցիալական կառուցակցում. մարդկային հաղորդակցման հնարավորություններն ու ռիսկերը” թեմայով` ի պատիվ աշխարհահռչակ սոցիոլոգ Թոմաս Լուկմանի:

Միջազգային կոնֆերանսը նախաձեռնում է Երևանի պետական համալսարանի (ԵՊՀ) Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը Գերմանական ակադեմիական փոխանակման ծառայության (DAAD) հետ համատեղ:

(more…)

Read More

ԱՐՑԱԽՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ. գիտաժողով

  ԵՊՀ սոցիոլոգիայի և պատմության ֆակուլտետների ՈՒԳԸ-ները համատեղ կազմակերպում են Շուշիի ազատագրման քսանամյակին նվիրված “Արցախյան հիմնահարցեր” խորագիրը կրող գիտաժողովը: Գիտաժողովին կարող են մասնակցել ՀՀ բոլոր բուհերի և գիտահետազոտական հիմնարկներում ուսանող մինչև 35 տարեկան ուսանողները, ասպիրանտները և երիտասարդ գիտնականները: Զեկուցումների վերնագրերը մինչև ս.թ. մայիսի 1-ը կարող եք ուղարկել Spapikyan86@mail.ru կամ sss.soc@gmail.com էլ. հասցեներին: Ամբողջական զեկուցումները կարող եք ուղարկել նույն հասցեներով` մինչև ս.թ. մայիսի 20-ը:

Լավագույն աշխատանքները կտպագրվեն «ՈՒԳԸ գիտական հանդեսների ժողովածու»-ի հերթական համարում

Աշխատանքների հանձնման վերջնաժամկետ է համարվում 20.05.2012թ.: Գիտաժողովը տեղի կունենա. 23.05.2012-ին:

Հարցերի համար դիմել

ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի ՈՒԳԸ Հեռ.`(094)78 79 54 կամ

ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ՈՒԳԸ Հեռ.` (098) 95 92 91

Read More

ՏՈՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ ՕՐԱԿԱՐԳ 15.11

ԵՊՀ կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի  25-ամյակին նվիրված Տոնական միջոցառումների օրակարգը նոյեմբերի 15-ի համար:

 ԵՊՀ նիստերի մեծ դահլիճ

11:00-11:15 Ողջույնի խոսք

11:15-11:30 “ԵՊՀ կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի 25 ամյակը”

11:30-11:45 Պարգեւատրում ենք լավագույներին

11:45-11:50 Բացման խոսք

11:50-11:55 …համ երգում ենք, համ պարում…

11:55-12:10 Ուսանողական պրակտիկա

12:10-12:30 Ստուգման գրքույկների շնորհում

12:30-12:40 … համ էլ հումոր ենք անում…

12:40-13:00 … արտերկրում էլ ենք եղել…

13:00-13:10 “ArmSocClub

(more…)

Read More

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՕՐԱԿԱՐԳ

Ստորև ներկայացված է ԵՊՀ կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի  25ամյակին նվիրված գիտաժողովի օրակարգը նոյեմբերի 14-ի համար:

10:00-11:00 ԱՐԴԻ ՍՈՑԻՈԼՈ-ԳԻԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔԻ ԶԱՐԳԱՑ-ՄԱՆ ՈՒՐՎԱԳԾԵՐ

ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի կոնֆերենց դահլիճ

 1.Միջառարկայական հարացույցը ժամանակակից սոցիոլոգիայի զար-գացման հեռանկարների լույսի ներ-քո

Զասլավսկայա Մ., ս.գ.դ., ԵՊՀ սոցիո-լոգիայի ֆակուլտետի կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ

2.Սիներգիան որպես սոցիոլոգիա-կան մտածողության հարացույց

Գրիգորյան Է., փ.գ.դ., ՀՀ Փիլիսոփա-յության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի առաջատար գիտ. աշխա-տող

 3. Հայ իրականությունը գենդերային հետազոտությունների հայելում

Գևորգյան Հ., փ.գ.թ., ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի կիրառական սոցիոլո-գիայի ամբիոնի դոցենտ

  (more…)

Read More

Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ամենամյա յոթերորդ գիտաժողով

Նոյեմբերի 14-ին կկայանա սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ամենամյա յոթերորդ գիտաժողովը: Գիտաժողովին մասնակցել ցանկացողները կարող են իրենց աշխատանքների աբստրակտները (ոչ ավելի քան 300 բառ) մինչև նոյեմբերի 10-ը ներկայացնել սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ՈՒԳԸ (305 սենյակ) կամ ուղարկել sss.soc@gmail.com հասցեով:

Աշխատանքներին ներկայացվող տեխնիկական պահանջները.
• Աշխատանքի առաջին էջում` վերևում դրվում է վերնագիրը (գլխատառերով), հաջորդ տողում`աջ կողմում հեղինակի անունը, ազգանունը (գլխատառերով), բաժինը, կուրսը,
• Բուն աշխատանքի աբստրակտը շարադրվում է հաջորդ տողից նույն էջում:

Գիտաժողովին կարող են մասնակցել ինչպես ուսանողները այնպես էլ շրջանավարտները:

Read More

Հրաչյա Աճառյանի 145 ամյակին նվիրված միջբուհական գիտաժողով

Երևանի պետական համալսարանի Արևելագիտության ֆակուլտետի Ուսանողական Գիտական Ընկերությունը կազմակերպում է միջբուհական գիտաժողով։ Գիտաժողովը նվիրված է մեծ արևելագետ և հայագետ, Արևելագիտության ֆակուլտետի առաջին դեկան Հրաչյա Աճառյանի ծննդյան 145 ամյակին։
Գիտաժողովի մասնակցել կարող են ՀՀ և Արցախի բոլոր ԲՈՒՀ-երի ուսանողները։
(more…)

Read More