ՀՀ-ՈՒՄ ԱԼԿՈՀՈԼԻՑ ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐԸ

ՀԵՂԻՆԱԿ` ԴԱՎԹՅԱՆ  ՄԵՐԻ Վերջին 20 տարիների ընթացքում աշխարհում ալկոհոլի օգտագործման ծավալները կրկնապատկվել են: Ավելին ալկոհոլի օգտագործումը անշեղորեն շարունակում է աճել` ներառելով բնակչության նորանոր շերտեր և խմբեր: Բացի այդ վերջին 20 տարիների ընթացքում ալկոհոլից կախվածության երիտասարդացման բացասական միտում է նկատվում: Ներկայումս այն հանդիսանում է աշխարհի լուրջ հիմնախնդիրներից մեկը, և դրանից անմասն չէ նաև Հայաստանը:

ԶԼՄ-ների դերը ազգային անվտանգության ռազմավարությունում. սոցիոլոգիական վերլուծություն

Ցանկացած հասրակության գործառնությունը և զարգացումը տեղի է ունենում ինչպես ի հաշիվ ներքին ինտերակցիաների` հասարակության ներսում առկա սոցիալակաան խմբերի ու սոցիալական ինստիտուտների միջև փոխհարաբերությունների, այնպես էլ ի հաշիվ արտաքին միջավայրի հետ տեղի ունեցող փոխազդեցությունների: Եթե շարժվենք համակարգային վերլուծության տրամաբանությամբ, ապա հասարակությունը հանդես է գալիս իբրև համապարփակ համակարգ, որի յուրաքանչյուր ենթահամակարգի փոփոխությունը չի կարող չանդրադառնալ ամբողջ համակարգի […]