ՎԻԶՈւԱԼ ԲՐԵՆԴ. ԳՐԱՎԵԼՈՎ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՀԱՅԱՑՔՆԵՐԸ

Մարդն իր զգայարանների միջոցով ըլկալվող ինֆորմացիայի 70%-ն ստանում է տեսողական զգայարանների միջոցով:   Կարծում եմ, որ վերը նշված խոսքից արդեն ակնհայտ է դառնում, թե բրենդի վիզուալ մարմնավորումը ինչ մեծ դեր ունի բրենդի կայացման և զարգացման կյանքում: Բրենդը բավականին բարդ կառույց է` բաղկացած բազմաթիվ տարրերից և նրանցից որևէ մեկում ոչ օպտիմալ կամ թույլ որոշումը կարող է […]