Միջազգային տուրիզմի սոցիալմշակութային հետևանքներն ու ազդեցությունը տեղի բնակչության վրա

Հեղինակ` Ստեփան Աղաբաբյան

stepan.aghababyan@gmail.com

Ի՞նչ է տուրիզմը. էությունն ու կառուցվածքը

Տուրիզմը հանդիսանում է երկրի բարեկեցությունը բարձրացնող կարևոր գործոն: Այն կարելի է դիտարկել որպես համակարգ, որը առաջարկում է բոլոր հնարավորությունները ծանոթանալու համար տվյալ երկրի բնակչությանը, պատմությանը, մշակույթին, սովորույթներին, հոգևոր և կրոնական արժեքներին:

Եթե փորձենք տուրիզմը մի քանի կետով բնութագրել, ապա կարող ենք ասել, որ.

  1. Տուրիզմը մարդկանց տեղաշարժման գործընթաց է
  2. Տուրիզմը միշտ ներառում է երկու գործոն` ճանապարհորդություն նշանակետ (որտեղ մեկնում է տուրիստը) և կանգառ այնտեղ
  3. Տուրիզմը ենթադրում է արտագնա ուղևորություն այնտեղից, որտեղ տուրիստը մշտապես ապրում է (more…)

Read More