PR տեխնոլոգիաների դերը վիրտուալ հասարակության ձևավորման մեջ

Հեղինակ` Լենա Սուրմալյան

surm-lena@bk.ru

Աշխատանքը հիմնված է Դմիտրի Իվանովի  ՙՀասարակության վիրտուալիզացիա՚  աշխատության վրա: Աշխատանքում նախ կներկայացվի վիրտուալիզացիա հասկացության էությունը և դրա առաջացման հիմքերը /ինֆորմացիոն հասարակություն, հմակարգչային հեղափոխություն/, ապա հասարակության տրանսֆորմացիոն գործընթացների /մոդեռն, պոստմոդեռն ապա հասարակության վիրտուալացում/ և հասարակության վիրուալացման գործընթացում PR-ի դերի նկարագրությունը: (more…)

Read More