Ի՞նչ է էթնոսը կամ էթնիկ խումբը

Մշակումը` Էդուարդ Լևանյանի

Էթնոսը կամ էթնիկական խումբը մարդկային այնպիսի հանրույթ է, որն ունի հետ¨յալ հիմնական առանձնահատկությունները.

1.      ընդհանուր կենսաբանական ծագում, խմբի բոլոր անդամների պատկերացումներն այն մասին, որ իրենք սերված են ընդհանուր նախնիներից,

2.      ընդհանուր պատմություն,

3.      ընդհանուր տարածք, որտեղ ընթացել է տվյալ ազգի ձ¨ավորումը ¨ որտեղ այժմ ընթանում է նրա կենսագործունեության գործընթացը,

4.      ընդհանուր պետականություն (առասպելականացված),

5.      ընդհանուր մշակութային ավանդույթներ ¨ նույնականության զգացում:

Էթնիկական խմբերի ընդհանուր գծերի մեջ են մտնում մշակույթի ¨ մշակութային ավանդույթների առանձնահատկությունները: Դրանցից են` լեզուն, կրոնը ¨ այլն:

«Էթնիկական խումբ» հասկացությունը շատ ավելի լայն է (more…)

Read More