ՊՐԵԶԵՆՏԱՑԻԱՅԻ ԱՐՎԵՍՏԸ

Ամենաընդհանրական իմաստով ցանկացած պրեզենտացիա փորձ է վաճառելու այս կամ այն սեփականությունը, լինի դա ինտելեկտուալ (գաղափար, նախագիծ, բացահայտում), թե նյութական (նոր ապրանքներ, արտադրանք): ՈՒստի և հաջող պրեզենտացիայի համար գործում են մարքեթինգի բոլոր կանոնները: Պրեզենտացիայի արվեստը բացառիկ դեր ունի կյանքի ցանկացած ասպեկտում, քանի որ նրա հաջողությունից է կախված նախագծի, ապրանքի, ծառայության, ինչու չէ նաև զեկուցողի հետագա ճակատագիրը: (more…)

Read More