Ի՞նչ է էթնոսը կամ էթնիկ խումբը

Մշակումը` Էդուարդ Լևանյանի Էթնոսը կամ էթնիկական խումբը մարդկային այնպիսի հանրույթ է, որն ունի հետ¨յալ հիմնական առանձնահատկությունները. 1.      ընդհանուր կենսաբանական ծագում, խմբի բոլոր անդամների պատկերացումներն այն մասին, որ իրենք սերված են ընդհանուր նախնիներից, 2.      ընդհանուր պատմություն, 3.      ընդհանուր տարածք, որտեղ ընթացել է տվյալ ազգի ձ¨ավորումը ¨ որտեղ այժմ ընթանում է նրա կենսագործունեության գործընթացը, 4.      ընդհանուր պետականություն […]