ՋԱՎԱԽՔԱՀԱՅԵՐԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՀԱՅԵՐԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ “ՕՏԱՐԻ” ԵՎ “ՅՈւՐԱՅԻՆԻ” ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈւՄ

ԷԴՈՒԱՐԴ ԼԵՎՈՆԻ ԼԵՎԱՆՅԱՆ Գիտական ղեկավար` ս.գ.թ. Բ. Հարությունյան Հոդվածը նվիրված է մշակութային և էթնիկ ինտեգրացիոն գործընթացների, անծանոթ մշակույթում հայտնված միգրանտների վարքն ու հարմարման և ադապտացման գործընթացի ուսումնասիրությանը` Հայաստանում բնակվող ջավախքահայերի օրինակով: Հետազոտության արդյունքում բացահայտվեցին Ջավախքից հեռանալու և Հայստանում բնակություն հաստատելու պատճառները, ջավախքահայերի ինքնաընկալումը, հայ աստանյան հայերի և ջավախքահայերի փոխհարաբերությունների բնույթն ու ոլորտները, ինչպես նաև սուբէթնիկ […]

Ս. Մոսկովիչի «Ամբոխների դարաշրջան». Առաջնորդի սկզբունքը. Խարիզմատիկ առաջնորդի հոգեբանությունը

Երևանի պետական համալսարան Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ Մագիստրատուրա I կուրս Հայրապետյան Սոնա Առաջնորդի սկզբունքը Ամբոխի հոգեբանության պարադոքսը Հեղինակն այս  գլխում իր հայացքները սկսում է շարադրել Տարդի և Լե Բոնի ամբոխի ուսումնասիրություններից: Տարդը իր ուսումնասիրություններում շարժվում է  Լե Բոնի ճանապարհով: Նա սկսում է ամբոխի ուսումնասիրություններից, որն էլ ըստ նրա համարվում էր հասարակական կյանքի տարրերային, անարխիստական, բնական և տիպիկ […]

Լսարան.ազդեցության մեխանիզմներ և ձևեր, ներկայացվող կարծիքին հակվելու միջոցներ

Արուս Հարությունյան ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ …որպեսզի կարողանաս հաջողությամբ գործել, պետք է իմանալ այն մատերիալը, որի վրա պետք է ազդել: Կ. Մարքս Ելնելով մարքսյան այս բնորոշումից`անհրաժեշտություն է առաջանում մի փոքր պարզաբանում մտցնել այն հարցում, թե խոսքը ինչ գործունեության մասին է, հետևաբար ինչիպիսի ենթադրվող հաջողություն կարելի է ակնկալել նյութի ուսումնասիրության և վերլուծության միջոցով վերջինիս վրա ներգործելու արդյունքում: […]