Հղումներ

Հայկական Սոցիոլոգիական Ակումբի օգնությամբ դուք նաև կարող եք անմիջապես գտնել Ձեզ հետաքրքրող հոդվածներ տարբեր էլեկտրոնային ռեսուրսներում, որոնց թվում են աշխարհով մեկ հայտնի գրադարաններ:

 

 

ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔԻ ՀԱՅԱԼԵԶՈՒ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ

1, Երևանի Պետական Համալսարան Սարգիս եւ Մարի Իզմիրլյանների անվան գրադարան

2. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի Տարածաշրջանային ինտեգրման և կոնֆլիկտների լուծման կենտրոնի գրադարան

3. “Նորավանք” գիտակրթական հիմնադրամ էլեկտրոնային ռեսուրս կենտրոն

4. Հասարակայնության հետ կապերի հայաստանյան ասոցիացիա  գրականություն PR -ի և մարկետինգի  վերաբերյալ

5. CRRC Armenia էլեկտրոնային ռեսուրս կենտրոն

 

ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔԻ ՌՈՒՍԱԼԵԶՈՒ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ

7. Soc Lib  սոցիոլոգիական գրադարան

8. Socioline.ru  սոցիոլոգիական գրադարան

9. Gumer սոցիոլոգիական գրադարան

10. Экономическая социология սոցիոլոգիական ամսագիր

11. Журнал Росийской социологической ассоциации սոցիոլոգիական ամսագիր

12. Институт социологии Российской академии наук էլեկտրոնային ռեսուրս կենտրոն

 

ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔԻ ԱՆԳԼԱԼԵԶՈՒ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ

13. American Sociological Association  սոցիոլոգիական գրականություն

14. American Association for Public Opinion Research էլեկտրոնային ռեսուրս կենտրոն

15. Armed Forces & Society սոցիոլոգիական գրականություն

16. British Journal of Sociology   սոցիոլոգիական գրականություն

17. Canadian Journal of Sociology սոցիոլոգիական գրականություն

18. Contemporary Sociology: A Journal of Reviews  սոցիոլոգիական ամսագիր

19. Deviant Behavior  սոցիոլոգիական գրականություն

20. Ethnic and Racial Studies  սոցիոլոգիական ամսագիր

21. Gender & Society  սոցիոլոգիական ամսագիր

22. Journal of Historical Sociology  սոցիոլոգիական ամսագիր

23. Journal of Contemporary Ethnography  ազգագրական-սոցիոլոգիական ամսագիր

24. Journal of Mathematical Sociology  սոցիոլոգիական գրականություն

25. International Sociological Association  սոցիոլոգիական գրականություն

26. International Journal Of Comparative Sociology  սոցիոլոգիական ամսագիր

27. International Statistical Institute էլեկտրոնային ռեսուրս կենտրոն

28. Media, Culture & Society  սոցիոլոգիական ամսագիր

29. Rural Sociology  սոցիոլոգիական ամսագիր

30. The Rural Sociological Society սոցիոլոգիական ամսագիր

31. Sage Publications սոցիոլոգիական ամսագիր

32. Sociological Methodology  սոցիոլոգիական ամսագիր

33. Social Science Research  սոցիոլոգիական  ռեսուրսային ցանց

34. Sociology of Health & Illness  սոցիոլոգիական ամսագիր

35. Sociological Spectrum: Mid-South Sociological Association  սոցիոլոգիական ամսագիր